Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 20.01.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Příboře
Sídlo:Ulice a číslo:Jičínská 238
Obec:Příbor
PSČ:74258
IČO:60336528
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-282/2003-13586
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - středisko v Příboře jednají a podepisují se předsedkyně správní rady (ředitelka) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - středisko v Příboře. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - středisko v Příboře je oprávněna činit (jednat) a podepisovat ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Příboře samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory, domácí ošetřovatelská péče, půjčování kompenzačních pomůcek, sběr a distribuce použitého šatstva pro potřebné, doprava uživatelů služeb. Předmět hospodářské činnosti: pedikúra, masérské služby.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:31.12.2013
Zánik:31.12.2013
Právní nástupce:Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, IČO 41035526
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.