Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 20.02.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
VÝMAZ Z EVIDENCE
 
Název:Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné
Sídlo:Ulice a číslo:203
Obec:Sobotín, Petrov nad Desnou
PSČ:78816
IČO:44939493
Datum evidence:21.08.2003Číslo evidence:9-271/2003-13586
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutárním orgánem Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné je správní rada. Přechodným výkonem funkce správní rady Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné je na dobu určitou do 31. 12. 2010 pověřena ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné, Ing. Hana Řezáčová. Ředitelka Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné je oprávněna jednat a podepisovat jménem Diakonie ČCE - středisko v Javorníku - Travné ve všech věcech.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: Dům na půl cesty Předmět hospodářské činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
Zrušení evidence:24.01.2011
Zánik:24.01.2011
Právní nástupce:Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně, IČO 42766214
 
  V kolonkách Statutární orgán, Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Likvidace, Insolvenční řízení není žádný záznam.