Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 17.09.2019      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Sídlo:Ulice a číslo:Žerotínova 1421
Obec:Valašské Meziříčí
PSČ:75701
IČO:73632783
Datum evidence:01.08.2003Číslo evidence:9-266/2003-12444
Statutární orgán:1) předseda správní rady (ředitel střediska)KVĚTOSLAVA OTHOVÁOd: 01.01.2014
26.05.1961
2) členka správní radyNADĚŽDA MATOCHOVÁOd: 01.07.2016
29.12.1976
3) člen správní radyPAVEL PRODĚLALOd: 15.02.2007
10.02.1950
4) členka správní radyMIRIAM KRAMPLOVÁOd: 10.10.2014
15.09.1972
5) člen správní radyPAVEL MIČKAOd: 30.06.2010
27.06.1965
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem Diakonie ČCE - hospic CITADELA jednají a podepisují se předseda správní rady (ředitel) a další člen správní rady společně ve všech záležitostech spadajících do výlučné pravomoci správní rady Diakonie ČCE - hospic CITADELA. Právní úkony učiněné při každodenní činnosti Diakonie ČCE - hospic CITADELA je oprávněn činit (jednat) a podepisovat ředitel Diakonie ČCE - hospic CITADELA samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Předmět hlavní činnosti: odlehčovací služby, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, poskytování specializované ústavní a domácí hospicové paliativní péče - sociální složka paliativní péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče, vzdělávání v oblasti paliativní a hospicové péče pro odbornou zdravotnickou i laickou veřejnost, včetně poradenství. Předmět hospodářské činnosti: - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - pronájem a půjčování věcí movitých.
Zřizovatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 12000, IČ 45242704
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.