Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 15.04.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
Sídlo:Ulice a číslo:Husova 67/44
Obec:Miroslav
PSČ:67172
IČO:45669201
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:9-120/1994
Statutární orgán:1) farářDAVID SEDLÁČEKOd: 20.10.2017
14.04.1974
2) administrátorNeobsazenoOd: 20.10.2017
 
3) kurátor sboruLIA RYŠAVÁOd: 18.04.2017
17.11.1950
Způsob jednání statutárního orgánu:Jménem farního sboru jednají společně farář (byl-li ustanoven administrátor, pak administrátor) a kurátor. Byla-li ustavena správní komise, jednají jménem farního sboru společně předseda a místopředseda správní komise. Právní úkony, které se týkají nemovitostí farních sborů, musejí být podepsány vedle výše uvedených osob také statutárním orgánem příslušného seniorátu, jestliže se jedná o: a) prodej, darování nebo jiný převod vlastnického práva na třetí osobu, zatížení věcným břemenem, zástavním právem nebo jiné omezení vlastnického práva, nebo b) pronájem nebo propůjčení nemovitosti na dobu delší než pět let.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Provozování rodinného centra Medvídek, jehož posláním je umožňovat dialog rodin, dětí, mládeže a dospělých. Pořádání programů pro využití volného času: kreativní, sportovní, vzdělávací, duchovní a další činnosti.
Zřizovatel:Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, Praha 1-Nové Město, 11000, IČ 00445223
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.