Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 17.06.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Náboženská obec Církve československé husitské v Peruci
Sídlo:Ulice a číslo:V Edenu 258
Obec:Peruc
PSČ:43907
IČO:64018768
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:5-05-045/1994
Statutární orgán:1) předsedkyně rady staršíchANNA KRAUSOVÁOd: 30.08.2018
13.04.1999
2) místopředseda / místopředsedkyně rady staršíchNeobsazenoOd: 27.12.2016
 
3) farář / farářkaHELENA SMOLOVÁOd: 27.12.2016
08.04.1975
4) finanční zpravodaj / zpravodajkaVĚRA HNILICOVÁOd: 27.12.2016
11.03.1941
Způsob jednání statutárního orgánu:Za náboženskou obec jedná rada starších. Za radu starších jménem náboženské obce jedná společně předseda nebo místopředseda a farář. Písemné právní úkony, z nichž vznikají práva či povinnosti (smlouvy apod.), podepisují společně předseda nebo místopředseda rady starších, finanční zpravodaj a farář. Jde-li o nemovitý majetek, je s ním náboženská obec oprávněna nakládat, tedy takový majetek nabývat, převádět, darovat anebo zatěžovat věcnými břemeny či jinými právy, popř. takový majetek či jeho část dávat do zástavy, pouze s předchozím písemným souhlasem ústřední rady a souhlasným vyjádřením příslušné diecézní rady. Nájemní smlouvy může náboženská obec sjednat jen s předchozím schválením příslušnou diecézní radou. Je-li rada starších rozpuštěna rozhodnutím diecézní rady, do zvolení nové rady starších vykonává funkce rady starších zmocněnec diecézní rady. Zmocněnec zajišťuje běžnou činnost správy náboženské obce v působnosti rady starších a jejího předsedy, nesmí však činit právní úkony, které by byly nad rámec běžné činnosti.
Zřizovatel:Pražská diecéze Církve československé husitské, V tišině 474/3, Praha 6-Bubeneč, 16000, IČ 69059632
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.