Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 24.06.2019      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Římskokatolická farnost Čestlice
Sídlo:Ulice a číslo:Na Návsi 1
Obec:Čestlice
PSČ:25101
IČO:62931644
Datum evidence:01.07.1994Číslo evidence:8/1-01-027/1994
Statutární orgán:1) farářNeobsazenoOd: 20.03.2007
 
2) administrátorMiroslav MalýOd: 20.03.2007
08.09.1950
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Mimořádnou správou však vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas zřizovatele u nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Zřizovatel udělí souhlas k danému právnímu úkonu vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu připojí podpis statutárního orgánu s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Zřizovatel může souhlas k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, 11800, IČ 00445100
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.