Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.08.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří ve Valticích
Sídlo:Ulice a číslo:P. Bezruče 1227
Obec:Valtice
PSČ:69142
IČO:63434881
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-23-003/1994
Statutární orgán:převorRICHARD MACEKOd: 29.06.2007
21.12.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán, tj. převor, jedná samostatně. a) Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40 milionů Kč se souhlasem Apoštolského stolce a nejvyššího představeného své řeholní společnosti. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda a místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. b) Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyššího představeného své řeholní společnosti. Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda a místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Směnky a obdobné dokumenty vystavené nebo vydané bez tohoto písemného souhlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. c) Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Zřizovatel:Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno, Štýřice, 63900, IČ 44995776
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.