Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.08.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří
Sídlo:Ulice a číslo:Vídeňská 228/7
Obec:Brno, Štýřice
PSČ:63900
IČO:44995776
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-23/1994
Statutární orgán:provinční delegátRICHARD MACEKOd: 18.10.2010
21.12.1967
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč, se souhlasem Apoštolského stolce a svého nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního převora). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního převora). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
zdravotnická
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.