Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 26.07.2020      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
Sídlo:Ulice a číslo:Mendlovo náměstí 157/1
Obec:Brno, Staré Brno
PSČ:60300
IČO:00569089
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:8/2-11/1994
Statutární orgán:delegát, pověřený generálem OSAJUAN IGNACIO PROVECHO LOPEZOd: 01.02.2015
22.06.1970
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná ve věcech, jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví, jehož hodnota přesahuje částku 40.000.000,- Kč se souhlasem Apoštolského stolce a svého nejvyššího představeného řeholní společnosti (tj. generálního představeného Řádu sv. Augustina). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Souhlas může být udělen i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání. Statutární orgán jedná ve věcech směnečných a obdobných pouze s písemným souhlasem nejvyššího představeného společnosti (tj. generálního představeného Řádu sv. Augustina). Splnění této podmínky osvědčují svým podpisem předseda či místopředseda Konference vyšších řeholních představených mužských řeholí České republiky a předseda České biskupské konference. Směnky a obdobné instrumenty vystavené nebo vydané bez písemného souhlasu a osvědčení zavazují výlučně výstavce směnky jako fyzickou osobu. Ve věcech vydání historického majetku jedná statutární orgán samostatně.
Zřizovatel:Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 73632848
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.