Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk          Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 23.06.2024      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Služby Dobrého Pastýře
Sídlo:Ulice a číslo:Markvartovická 20/22
Obec:Ludgeřovice
PSČ:74714
IČO:66739373
Datum evidence:04.03.1997Číslo evidence:8/1-08-704/1997
Statutární orgán:ředitelkaLENKA KSENIČOVÁOd: 21.08.2014
30.05.1980
Způsob jednání statutárního orgánu:Statutární orgán jedná samostatně, není-li dále stanoveno jinak. Statutární orgán se podepisuje tak, že k názvu právnické osoby připojí svůj podpis s vyznačením funkce. Do řádné správy vždy patří uplatnění žádosti o jakoukoliv dotaci v jakékoliv výši. Mimořádnou správou vždy je a k platnosti jednání je nezbytný písemný souhlas biskupa nebo generálního vikáře k danému právnímu úkonu nebo úkonů při: 1. uplatnění nároků k vydání historického majetku, 2. uzavření nájemní smlouvy k nemovitostem, 3. uzavření nájemní smlouvy k movitým věcem, 4. uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovitostem, 5. uzavření smlouvy o výpůjčce k movitým věcem, 6. uzavření smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu nebo úkonů, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Souhlas biskupa nebo generálního vikáře k danému právnímu úkonu se udílí vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu statutární orgán Biskupství ostravsko-opavského připojí svůj podpis s vyznačením funkce a názvu Biskupství ostravsko-opavského. Souhlas může biskup nebo generální vikář k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.
Zřizovatel:Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 70200, IČ 65468953
 
V kolonkách Opatrovnictví, Předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.