Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 16.07.2019      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Pravoslavná církevní obec v Teplicích
Sídlo:Ulice a číslo:Komenského 587
Obec:Krupka, Bohosudov
PSČ:41742
IČO:73632121
Datum evidence:01.01.1994Číslo evidence:16-01-035/1994
Statutární orgán:duchovní správceMIROSLAV VACHATAOd: 15.07.2013
21.03.1975
Způsob jednání statutárního orgánu:Duchovní správce zastupuje pravoslavnou církevní obec a jedná jejím jménem. Za svou činnost zodpovídá eparchiálnímu biskupovi. Ve věcech majetkoprávních jedná na základě rozhodnutí příslušného výkonného orgánu - Rady církevní obce a Eparchiální rady - v souladu s Ústavou Pravoslavné církve a Prováděcími předpisy k této Ústavě.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Duchovní péče o pravoslavné věřící v modlitebním, duchovním a organizačním společenství dané církevní obce.
Zřizovatel:Pražská pravoslavná eparchie, Šárecká 1065/36, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 00441830
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.