Detail_cns
  MINISTERSTVO KULTURY
Zpět    Tisk    Úplný výpis    Dokumenty 
Stav ke dni: 04.08.2021      
Výpis
z Rejstříku evidovaných právnických osob
 
Název:Pravoslavný monastýr Proměnění Páně v Těšově
Sídlo:Ulice a číslo:37
Obec:Milíkov, Těšov
PSČ:35002
IČO:73635685
Datum evidence:30.01.2012Číslo evidence:16-02-033/2012-10050
Statutární orgán:představený monastýruERNEST RAPCUNOd: 12.09.2017
06.07.1976
Způsob jednání statutárního orgánu:Monastýr zastupuje a jedná jeho jménem představený. Změny v organizační struktuře a řádu monastýru provádí jen se souhlasem eparchiálního biskupa. Movitý a nemovitý majetek monastýru je vlastnictvím monastýru. V případě zániku monastýru movitý a nemovitý majetek monastýru přechází do vlastnictví eparchie, na jejímž území se monastýr nachází.
Předmět obecně
prospěšné, podnikatelské
a jiné výdělečné činnosti:
Společné soužití mnichů sjednocených slibem, že budou žít podle mnišských pravidel příslušného monastýru a synovské poslušnosti představeným.
Zřizovatel:Pražská pravoslavná eparchie, Šárecká 1065/36, Praha 6-Dejvice, 16000, IČ 00441830
 
  V kolonkách Opatrovnictví, Status veřejné prospěšnosti, Zrušení evidence, Likvidace, Insolvenční řízení, Zánik, Právní nástupce není žádný záznam.